Ga naar de inhoud

De kerk
binnenstebuiten

In Mattheus 28 vers 18 staan de bekende woorden: ‘Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn discipelen’. Deze woorden zijn altijd de inspiratiebron voor de visie van Agapè geweest. Hoewel deze opdracht onveranderlijk is, moet de manier waarop we hier invulling aan geven wel bij de tijd passen. Daarom werkte Agapè in de afgelopen periode hard achter de schermen aan het aanscherpen van de visie en de bijbehorende strategie. We vertellen je er hier graag meer over.

Agapè blijft een missionaire organisatie met het onveranderde doel dat alle Nederlanders de kans krijgen om Jezus persoonlijk te leren kennen. Hoewel we in het verleden voornamelijk zelf de missie probeerden uit te voeren via onze onderdelen (Athletes In Action, StudentLife en FamilyLife), beseffen we dat het ambitieus is om heel Nederland alleen te bereiken. Ons verlangen om sterker samen te werken met de lokale kerk is gegroeid. We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving.

Gods liefde delen met woorden en daden

Wilfred Fijnvandraat, Agapè-directeur, constateert een groeiende behoefte aan samenwerking tussen kerken en christelijke organisaties op landelijk niveau.

Hoewel er op diverse plekken lokale initiatieven ontstaan en christenen samenwerken om missionair te zijn, merkt hij bij lokale kerken regelmatig verlegenheid of onmacht als het gaat om evangelisatie. “Ik ben ervan overtuigd dat de kerk alleen tot haar doel komt wanneer ze haar blik naar buiten richt en getuigt van Jezus, de bron van Geloof, Hoop en Liefde. Naast de eredienst en de zorg voor elkaar is het onze primaire opdracht om in onze eigen omgeving in woord en daad te getuigen van Gods onvoorwaardelijke liefde in Jezus Christus.”

“Dat betekent niet dat we allemaal op de zeepkist staan, maar naast mensen staan en zonder oordeel in gesprek gaan. Als christenen dienen we zowel in woorden als daden te reageren op de nood van anderen. Het evangelie wordt begrepen door uitleg en geloofd door daden. Daarom is het essentieel om het evangelie zowel uit te leggen als te belichamen.”

“Ik ben ervan overtuigd dat de kerk alleen tot haar doel komt wanneer ze haar blik naar buiten richt en getuigt van Jezus, de bron van Geloof, Hoop en Liefde.”

Als de Kerk beter zichtbaar wil worden, zal zij in beweging moeten komen. Het samen ‘binnen zitten’ moet veranderen in ‘naar buiten gaan’. De kerk binnenstebuiten dus.

Heldenschoenen aantrekken en samen eropuit gaan

Vanuit de ervaringen die we in de afgelopen jaren opdeden, willen we naast de lokale kerk gaan staan en aanmoedigen om net zo moedig het evangelie te delen. Ons DNA omvat samen optrekken en onbevangen getuigen. Naast dat we zelf met de voeten in de klei staan, willen we jou en jouw kerk toerusten en ondersteunen om zelf missionair te zijn, gewoon zoals je bent, in je eigen omgeving. Laten we allemaal lef tonen, niet alleen binnen de kerk, maar juist ook daarbuiten. Wij geloven in de kerk, maar zeker ook ‘uit de kerk’. Daarom zal je de kreet Geloven ‘uit de kerk’ vaker tegenkomen. Het is er één die prikkelt en aan het nadenken zet.

"We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving."

Agapè binnenstebuiten

Die moed en dat verlangen om er samen, met de kerk, op uit te gaan zullen we de komende tijd als organisatie ook steeds meer gaan uitstralen. Zo krijgen we bijvoorbeeld een nieuw uiterlijk. Daarnaast richten we ons aan de hand van deze nieuwe visie op het ontwikkelen van bijpassende producten of merken. We evalueren kritisch bestaande activiteiten en dragen zaken over die niet meer binnen onze scherpe focus passen. Ook Agapè gaat dus ‘binnenstebuiten’: we blijven nog steeds gericht op evangelisatie en missionair discipelschap, maar met een nieuwe look en onze heldenschoenen aan. We zien ernaar uit om samen met jou Nederland te bereiken met het evangelie.

Waar Agapè voor staat

Het is ons verlangen dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom werken we missionair. We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving. We zoeken samen met de lokale kerk mensen ‘buiten de kerk’ op om in woorden en daden Gods onvoorwaardelijke liefde te laten zien in Jezus Christus. Hoe meer christenen Gods liefde reflecteren wanneer ze de kerkdeur uitstappen, hoe meer mensen Jezus leren kennen. Dit doen we zelf én we leren anderen dit te doen. We willen dit krachtig neerzetten en stellen daarom: Geloven ‘uit de kerk’.

Agapè biedt training en inspiratie op het gebied van missie. Want missionair, dat zijn we. We staan namelijk al jaren met de voeten in de klei in onze onderdelen SudentLife, Athletes in Action en FamilyLife. En dat geeft energie, omdat we zien dat het werk. Met deze en nieuwe concepten willen we de Kerk dienen om naar buiten te gaan. We doen dat áltijd in verbinding en leveren daar waar het nodig is maatwerk.

Met karakter

Wij zijn een organisatie met karakter. Ons karakter is te omschrijven aan de hand van drie kernwaarden. We zijn van oorsprong moedig, altijd relationeel en hebben de ambitie om wendbaar te zijn in een continu veranderende samenleving.

Moedig

Agapè is van oudsher- ook internationaal – een organisatie die bekend staat om drive, volharding en het lef om voorop te gaan.

Relationeel

Iedereen moet de kans krijgen op een ontmoeting met Jezus. We werken missionair, waarbij relatie áltijd voorop staat. Zowel in contact met niet- christenen als bij samenwerking met christenen.

Wendbaar

Als wendbare organisatie anticiperen we op ontwikkelingen in de maatschappij, zodat onze werkwijze actueel, relevant en eigentijds is. Zo slaan we een brug tussen de Kerk en de wereld – tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Kom in beweging

Wil je geloven ‘uit de kerk’ in de praktijk brengen in je eigen omgeving? Kom dan in actie!

Het is mogelijk om samen met je gemeente Gods liefde (leren) te laten zien in jullie omgeving of kom mee met een van onze onderdelen.

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief