Ga naar de inhoud

Onze Missie

Agapè heeft het diepe verlangen dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen. Daarom werken we missionair. We geloven dat God de Kerk kracht geeft om op te staan en impact te hebben in de samenleving. Dat betekent dat we als christenen naar buiten mogen gaan om mee te werken aan Zijn grote opdracht:

“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.”
Mattheüs 28:19-20 | NBV21

Daarom zoeken we samen met de lokale kerk mensen ‘buiten de kerk’ op om in woorden en daden Gods onvoorwaardelijke liefde te laten zien in Jezus Christus. Hoe meer christenen Gods liefde reflecteren wanneer ze de kerkdeur uitstappen, hoe meer mensen Jezus leren kennen. Dit doen we zelf én we leren anderen dit te doen. We willen dit krachtig neerzetten en stellen daarom:

 

Geloven ‘uit de kerk’

 

We geloven in de Kerk als door God gemaakt. Ook geloven we dat de opdracht voor de Kerk zich buiten de kerkmuren bevindt en daarom geloven we hartstochtelijk ‘uit de kerk’.

Visie

Het is ons verlangen dat iedereen in Nederland de kans krijgt om Jezus persoonlijk te leren kennen.

Onze focus

We zijn missionair en werken ‘buiten’. We helpen de Kerk om missionair te zijn en ‘buiten’ het verschil te maken.

Met karakter

We zijn een organisatie met karakter. Ons karakter is te omschrijven aan de hand van drie kernwaarden. We zijn van oorsprong moedig, altijd relationeel en hebben de ambitie om wendbaar te zijn in een continu veranderende samenleving.

Moedig

Agapè is van oudsher – ook internationaal – een organisatie die bekend staat om drive, volharding en het lef om voorop te gaan.

Relationeel

Iedereen moet de kans krijgen op een ontmoeting met Jezus. We werken missionair, waarbij relatie áltijd voorop staat. Zowel in contact met niet- christenen als bij samenwerking met christenen.

Wendbaar

Als wendbare organisatie anticiperen we op ontwikkelingen in de maatschappij, zodat onze werkwijze actueel, relevant en eigentijds is. Zo slaan we een brug tussen de Kerk en de wereld – tot opbouw van Gods Koninkrijk.

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief