Ga naar de inhoud

Albina Sultanova

Albina is door haar vader naar de kerk gebracht toen ze nog maar 7 jaar oud was. Gelijk werd ze ondergedompeld in de heerlijke wereld van liefde en vriendelijkheid. Ze ervoer het alsof ze God vanaf dat moment al haar hele leven kende.

Toen ze 13 jaar was ging ze voor de tweede keer naar een christelijk kinderkamp, waar ze op een dag haar veel vertelden over de Heere Jezus, Zijn liefde en offer. Toen ze met de leider van haar groepje erover praatte, nam ze de beslissing altijd achter Hem aan te gaan, door berouw te tonen van haar zonde en met tranen in haar ogen accepteerde ze haar redding in Hem.

Toen ze ging studeren aan de universiteit in Kazan, zag ze de ongelooflijke nood van mensen om de Here God te kennen. Ze zag, dat velen die haar omringden, eenzaamheid ervaren en dat ze niet weten wat het doel is van hun leven.
Dankzij de studentenbeweging “StudentLife” (= Campus, in Rusland), wat een deel is van New Life (het Russische “Agape”), leerde ze hoe ze een licht kan zijn voor de studenten om haar heen.

En nu wil ze doorgaan met het dienen van studenten, want studenten – dat is die groep mensen, die in de periode van hun leven zijn dat ze open staan voor nieuwe dingen en die wachten op mensen die hen iets interessants en nieuws leren! En wat kan er aantrekkelijker zijn dan het leren kennen van de onbegrensde liefde van God?
Met Albina geloven we, dat Gods hand door ons heen studenten wint voor Christus!

Geven aan Albina

Blijf op de hoogte en ontvang de nieuwsbrief